Aktualności

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego – projekt już przyjęty przez rząd

W dniu 9 czerwca 2015 roku rząd przyjął projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. O pracach nad tym projektem informowaliśmy tutaj. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Rada Dialogu Społecznego zastąpi Trójstronną Komisję ds. Społeczno – Gospodarczych.

Do najważniejszych zadań Rady należeć będzie opiniowanie projektów założeń do projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych wniesionych przez Radę Ministrów w sprawach społeczno-gospodarczych. Ponadto, każda ze stron Rady będzie mogła zająć stanowisko w dowolnej sprawie dotyczącej polityki społecznej lub gospodarczej oraz wezwać inną stronę Rady do zajęcia stanowiska w sprawie, którą uzna znaczącą społecznie lub gospodarczo.

Przedstawiciele strony pracowników i pracodawców otrzymali również możliwość podjęcia uchwały o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w przypadku zaistnienia rozbieżności w wykładni prawa.

 Do góry