Aktualności

Ustawa o ofercie – nowelizacja w przegotowaniu

W dniu 5 maja 2015 roku rząd rozpatrywał projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Projekt zakłada w szczególności podział wezwań na wezwania dobrowolne (ogłaszane na co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów) oraz obowiązkowe, ogłaszane na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej i dotyczące przypadku, w którym nastąpi przekroczenie 33 i 1/3 proc. lub 66 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej. Poziomy te będą stanowiły rzeczywiste progi przejęcia kontroli nad spółką publiczną. Dopiero rzeczywiste przekroczenie jednego z tych progów będzie powodowało powstanie obowiązku ogłoszenia wezwania.

Rozważano również czy można by w przypadku pośredniego nabycia akcji wyłączyć Skarb Państwa z niektórych obowiązków informacyjnych oraz niektórych obowiązków związanych z ogłoszeniem wezwania. 

Ustawa pozostaje w procedurze legislacyjnej

 Do góry