Aktualności

Projekt ustawy wykonawczej do umowy międzyrządowej ws. regulacji FATCA

Dnia 13 maja 2015 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy wykonawczej do umowy międzyrządowej ws. regulacji FATCA.

Celem wyżej wskazanego projektu jest wprowadzenie regulacji, która umożliwiałaby wykonywanie obowiązków nałożonych na polskie instytucje finansowe przez regulację FATCA. Innymi słowy ustawa ma wprowadzić w krajowych przepisach podstawę prawną do zbierania, przetwarzania i przekazywania przez instytucje finansowe, w odpowiednich terminach, informacji do krajowych organów podatkowych.

W konsekwencji, na skutek wprowadzenia nowej regulacji, instytucje finansowe uzyskają upoważnienie do identyfikacji amerykańskich rachunków finansowych oraz do przekazywania informacji o ich właścicielach, ich dochodach oraz saldach związanych z tymi rachunkami. Natomiast polskie organy podatkowe będą na tej podstawie uprawnione do przekazywania powyższych danych do amerykańskiego fiskusa.

 Do góry