Aktualności

Trybunał Konstytucyjny: trzykrotne wynagrodzenie nadmierne

W dniu 23 czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zryczałtowane wynagrodzenia za zawinione naruszenie praw autorskich w wysokości trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu jest niezgodny z Konstytucją. W ocenie składu orzekającego kara w wysokości trzykrotności wynagrodzenia jest zbyt surowa, a więc nieproporcjonalna.

Źródło: "Gazeta Prawna"

 Do góry