Aktualności

Cyfrowa rewolucja w procedurze cywilnej

W dniu 27 maja 2015 roku Sejm przyjął rządowy projekt zmian w kodeksie cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw. Projekt w zakresie zmian przepisów postępowania cywilnego poszerza katalog spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych oraz umożliwia wnoszenie pism procesowych oraz dokonywania doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Zmiany wprowadzą także nową definicje dokumentu.

Na tym etapie procesu legislacyjnego ustawa została przekazana do senatu, który może wnieść swoje poprawki. Następnie o ich przyjęciu lub odrzucenie zdecyduje sejm i przekaże ustawę prezydentowi do podpisu. 

Jeżeli zmiany zaproponowane przez senat nie obejmą vacatio legis, ustawa wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od daty ogłoszenia.   

 Do góry