Aktualności

Nowelizacja prawa restrukturyzacyjnego

W dniu 9 kwietnia 2015 roku Sejm uchwalił nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne, której większość przepisów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim wprowadzenie instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i w ten sposób zapobiegnięcie jego likwidacji. 

Projekt zakłada przede wszystkim oddzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od stygmatyzujących postępowań upadłościowych. Postępowanie restrukturyzacyjne zdecydowano się uregulować w odrębnej ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, wprowadzając tym samym cztery rodzaje takich postępowań: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego.

 Do góry