Aktualności

Zaległość musi być ciągła

Odpowiednia wysokość pensji oraz jej terminowa wypłata to dwie najważniejsze cechy prawidłowej wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Prawidłowa wypłata wynagrodzenia to zarazem jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Powstaje pytanie co ma zrobić pracownik w sytuacji, gdy otrzymał niepełną wypłatę lub po terminie? Czy jednorazowe naruszenie tego obowiązku przez pracodawcę jest wystarczające by pracownik mógł na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy? Czy jeśli taka sytuacja będzie się powtarzać przez kolejne miesiące to czy pracownikowi nie minie termin na złożenie powyższego oświadczenia?

Odpowiedź na te pytania w komentarzy Bartosz Tomanka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 7 lipca 2015 roku (dodatek: "Dobra Firma")

 Do góry