Aktualności

23 miliony w manadatach

Jak wynika ze sprawozdania PIP, inspektorzy przeprowadzili ponad 90 tys. kontroli u blisko 73 tys. pracodawców i wydali ponad 19 tys. mandatów karnych na łączną kwotę ponad 23 mln złotych. W porównaniu do kontroli ZUS (o czym pisaliśmy tutaj) liczby te nie są już jednak aż tak znaczne.

Wśród najważniejszych tematów wyłaniających się ze sprawozdania, należy wskazać na dużą ilość wniosków PIP do pracodawców o zastąpienie umów cywilnoprawnych umowami o pracę. Zdecydowana większość pracodawców wykonała zalecenia PIP, co pozwoliło pracodawcom uniknąć postępowań sądowych i zaoszczędzić niezbędne środki finansowe.

Natomiast najwięcej zastrzeżeń PIP zgłosiła w zakresie legalności zatrudniania, szczególnie pracowników zza naszej wschodniej granicy.

 Do góry