Aktualności

Zmiany w zasiłkach

W dniu 7 lipca 2015 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja zakłada wprowadzenie istotnych zmian w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłku dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Nowe przepisy mają być odpowiedzią na praktykę polegającą na deklarowaniu wysokiej podstawy wymiaru składek przez krótki okres w celu późniejszego uzyskania wysokich, długoterminowych świadczeń.

Z uwagi na to, że zmiany są mniej korzystne dla ubezpieczonych, nowelizacja wywołała wiele kontrowersji i protestów. Obecnie trwają konsultacje mające na celu wydłużenie vacatio legis nowych przepisów. Artykuł poświecony zmianom ustawy można znaleźć na stronie Kancelarii Prawa Pracy.

 Do góry