Aktualności

Kiedy oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem jest skuteczne?

Nie każde oświadczenie pracownika o braku chęci do kontynuowania współpracy na dotychczasowych warunkach należy uznać za wypowiedzenie umowy o pracę. Aby mogło być za takie uważane niezbędne jest określenie sposobu i terminu rozwiązania tej umowy. Bez tych okoliczności należy traktować je jedynie jako zaproszenie do rokowań na temat zakończenia stosunku pracy.

Pracodawcy muszą pamiętać, by nie oceniać takich pism zbyt pochopnie, gdyż może się okazać, że sąd oceni ich zachowanie jako niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, co wiązać się będzie z konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy.

Cały artykuł tutaj

 Do góry