Aktualności

Strona internetowa nie stanowi usługi medialnej

Taką opinię przedstawił dnia 1 lipca 2015 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Maciej Szpunar w sprawie New Media Online z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez austriacki naczelny sąd administracyjny (sygn. sprawy C‑347/14).

Austriacki organ regulacyjny mediów uznał zakładkę zatytułowaną „Wideo”, znajdującą się na portalu strony internetowej gazety „Tiroler Tageszeitung”, za audiowizualną usługę medialną na żądanie, w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. a) bądź art. 1 ust. 1 lit. g) Dyrektywy dotyczącej świadczenia audiowizualnych usług medialnych, która jest objęta obowiązkiem zgłoszenia. Austriacka spółka odwołała się od tej decyzji.

Rzecznik generalny uzasadnił swoją opinię przede wszystkim posługując się wykładnią celowościową. Podniósł, że prawodawca Unii zaznaczył w motywach dyrektywy, że nie zamierzał obejmować jej zakresem internetowych portali informacyjnych. Ponadto Rzecznik wskazał m.in., że pojawienie się multimedialnych portali internetowych, które zawierają obok tekstu i fotografii, materiały audio, nie jest skutkiem rozwoju telewizji, lecz całkowicie nowym zjawiskiem, związanym z rozwojem samego Internetu.

 Do góry