Aktualności

Wyrok Trybunału Sprawidliwości nie przesądza o uprawnieniach stażystów

Trybunał Sprawiedliwości w swym najnowszym wyroku rozszerzył rozumienie pojęcia pracownika na potrzeby dyrektywy o zwolnieniach grupowych. Jakie skutki wywiera ten wyrok w świetle polskich regulacji? Czy naprawdę jest korzystny dla pracowników? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule Diany Kanarek "Dziennik Gazeta Prawna" 23 lipca 2015 roku. 

 Do góry