Aktualności

Minister z prawem weta

W dniu 10 lipca 2015 roku Sejm przyjął projekt ustawy o ochronie niektórych inwestycji, który następnie trafił do Senatu. Nowe regulacje prawne wprowadzać mają zasadę uprzedniej kontroli transakcji fuzji i przejęć nie tylko przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy, w określonych przypadkach, Komisję Nadzoru Finansowego, ale także przez Ministra Skarbu Państwa.

Projekt dotyczy przede wszystkich spółek strategicznych, w których następować będzie zmiana podmiotu dominującego. Minister Skarbu Państwa otrzyma możliwość wyrażenia sprzeciwu przed przejęciem kontroli nad taką spółką. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustali listę spółek, nad którymi uzyskanie dominacji będzie podlegało kontroli Ministra. 

 Do góry