Aktualności

Pełnomocnictwo, a zabieg medyczny dziecka

W dniu 13 maja 2015 roku Sąd zajął się kwestią dopuszczalności udzielenia przez rodzica pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego u małoletniego dziecka będącego pod jego władzą rodzicielską (sygn. akt III CZP 19/15).

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w ramach wykonywanej władzy rodzicielskiej przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 Do góry