Aktualności

Projektowane zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem

W komisji sejmowej toczą się pracę nad prezydenckim projektem ustawy rozszerzającym uprawnienia rodzicielskie.

Projekt zakłada kilka fundamentalnych zmian, m.in.:

  • przyznanie uprawnień do urlopu macierzyńskiemu pracownikowi - ojcu w sytuacji gdy matka dziecka nieobjęta ubezpieczeniem społecznym umarła, porzuciła je lub jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • przyznanie w pewnych sytuacjach prawa do urlopu macierzyńskiego innym członkom rodziny dziecka,
  • zastąpienie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego jednym urlopem rodzicielskim o długości odpowiadającej sumie obecnie istniejących urlopów,
  • możliwość wykorzystania 16 tygodni urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie, do ukończenia przez dziecko 6 roku życia,
  • proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego, jeżeli opiekun łączy wykorzystanie go z pracą  na część etatu.
 Do góry