Aktualności

Przedawnienie dywidendy

W uchwale z 18 czerwca 2015 roku (sygn. akt. III CZP 31/15) Sąd Najwyższy stwierdził, że roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe i w konsekwencji nie stosuje się do niego trzyletniego okresu przedawnienia o którym mowa w art. 118 k.c.

 Do góry