Aktualności

Dywidenda w toku likwidacji

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego zawartym w wyroku z dnia 18 czerwca 2015 roku sygn. akt III CZP 31/15 w okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do czasu spłaty jej zobowiązań, nie jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy, nawet gdy uchwała o podziale zysku została podjęta przed otwarciem likwidacji.

 Do góry