Aktualności

In dubio pro tributario

10 lipca br Sejm uchwalił zmiany w Ordynacji podatkowej, w tym jedną z ważniejszych zmian postulowanych w ostatnim czasie przez polityków w zasadzie z każdej partii politycznej. Chodzi o zmianę zasady na podstawie której wątpliwości w zakresie istnienia obowiązku podatkowego rozstrzygano na korzyść fiskusa.

Po nowelizacji wszelkie nie dające się usunąć wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

Ustawa została przekazana senatowi, który może nanieść swoje poprawki. Jeżeli nie obejmą one vacatio legis zmiany wejdą w życie z początkiem 2016 roku.  

 Do góry