Aktualności

Ustawa wykonawcza do FATCA

Do dnia 31 lipca 2015 roku nie zakończył się proces legislacyjny projektu ustawy wykonawczej do umowy międzyrządowej ws. regulacji FATCA. Brak jest na tą chwilę wyznaczonego terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów.

Na skutek opinii do projektu, wniesionej przez Radę Legislacyjną, postanowiono całość problematyki związanej w wykonywaniem umowy FATCA uregulować w ramach odrębnej, dedykowanej tej tematyce ustawie. Odstąpiono tym samym od przeprowadzenia obszernej nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Więcej szczegółowych informacji związanych implementacją umowy międzyrządowej ws. FATCA znajdą Państwo na prowadzonym przez Kancelarię portalu specjalizacyjnym FATCA.

 Do góry