Aktualności

Nowelizacja Prawa autorskiego przechodzi przez Senat

Dnia 7 lipca 2015 roku senatorowie wprowadzili aż 21 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Jednak przedmiotowe poprawki mają przede wszystkim na celu lepsze korespondowanie ustawy z zasadami techniki prawodawczej oraz bardziej ścisłe implementowanie tekstu m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych w jej anglojęzycznym brzmieniu. Projekt ponownie trafi do Sejmu w drugim tygodniu września.

Jest to, jak wskazuje wielu komentatorów, największa nowelizacja Prawa autorskiego od dziesięciu lat.

Źródła: Stenogram z posiedzenia Senatu RP VIII kadencji, 3 dzień; Opinia z dnia 28 lipca 2015 r. do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druk nr 1000), dostępne na stronie internetowej: http://www.senat.gov.pl.

 Do góry