Aktualności

Kwiaty dla pracownika jako koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy

W wydanej w dniu 1 czerwca 2015 r. indywidualnej interpretacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajął stanowisko w sprawie zakupu przez pracodawcę dla pracowników drobnych, symbolicznych prezentów oraz kwiatów z okazji jubileuszu zatrudnienia czy też przejścia na emeryturę.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż takie zachowanie jest wyrazem szacunku dla pracownika, pamięci, podziękowania za pracę, zaangażowanie i włożony wkład w tworzenie zakładu i uzyskiwane przychody, a w konsekwencji wzmacnia więzi pomiędzy pracownikami, ma określone działanie motywacyjne dla pracowników, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów.

W rezultacie, wydatki można zakwalifikować jako koszty uzyskania przychodu przez pracodawcę.

Sygnatura: IPPB6/4510-52/15-2/AK

 Do góry