Aktualności

Coraz bliżej do powstania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego

W dniu 27 sierpnia 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej ratyfikował Umowę o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzoną w Bratysławie w dniu 26 lutego 2015 roku.

Cztery państwa należące do Grupy Wyszechradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry) doszły do porozumienia w sprawie powołania Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który będzie działać jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu waszyngtońskiego Układu o współpracy patentowej (PCT) z dnia 19 czerwca 1970 r. Celem powołania Instytutu ma być łatwiejsze uzyskanie ochrony patentowej w procedurze PCT.

Cały artykuł tutaj.

 Do góry