Aktualności

W sprawie statuetek

Pracodawcy, którzy obchodzą w najbliższym czasie jubileusze i chcący przy tej okazji wręczyć pamiątkowe statuetki, plakietki czy książki zasłużonym pracownikom nie powinni martwić się, że wyróżnieni będą musieli od otrzymanych przedmiotów zapłacić podatek dochodowy.

Zgodnie z najnowszą interpretacją Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 roku (sygn. DD3.8222.2.303.2015.CRS), otrzymanie przez pracowników w związku z obchodami jubileuszu, okolicznościowych statuetek, plakietek czy książek nie kreuje przychodu w rozumieniu ustawy PIT.

Organ przychylił się do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 8 lipca 2014 roku, sygn. K 7/13) zgodnie, z którym za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów)

i w tym stanie rzeczy uznał, że otrzymanie wskazanych wyróżnień nie generuje po stronie pracowników obowiązku podatkowego.

 

 Do góry