Aktualności

Mobbing sui generis i potrzeba zmian

Orzecznictwo sądów, w szczególności Sądu Najwyższego, skłania się coraz wyraźniej do wypracowania równolegle pojęcia mobbingu sui generis. Ustawowe przesłanki tego procederu w kodeksie pracy są tak trudne do spełnienia i jednocześnie tak sporne, że sądy raczej zachęcają pokrzywdzonych do poszukiwania zadośćuczynienia w sferze dóbr osobistych. Ta tendencja jest zrozumiała jako wyraz sprawiedliwości adresowanej do pracowników. W rzeczywistości jednak zamiast tego przydałaby się racjonalizacja przepisów o mobbingu zawartych w kodeksie pracy lub całkowita rezygnacja z tej regulacji.

Komentarz Michała Tomczaka dla dziennika "Rzeczpospolita" z dnia 03 września 2015 roku.

 Do góry