Aktualności

Zmiana zasad w głosowaniu we wspólnocie mieszkaniowej

Dnia 29 sierpnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja z dnia 12 czerwca 2015 r. ustawy o własności lokali. Najistotniejsza zmiana dotyczy nowego sposobu ustalania wielkości udziałów w nieruchomości.

Właściciele lokali będą głosować nad uchwałami swoimi udziałami również we współwłasności części wspólnych, to znaczy, że będzie się sumować udział właściciela w nieruchomości wspólnej przypisany do lokalu z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal, np garażu, czy piwnicy, co przełoży się na siłę głosu poszczególnych właścicieli podczas głosowania we wspólnocie. Uprzywilejowani zostaną użytkownicy garażów, piwnic bądź innych pomieszczeń użytkowych.

Nowelizacja przewiduje również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie do sądu, w przypadku niemożności dogadania się ze współwłaścicielem lokalu w sprawie połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub w sprawie podziału lokalu. Nowela przewiduje także konieczność ustanowienia pełnomocnika celem oddania głosu przez właścicieli lokalu będącego przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych.

 Do góry