Aktualności

Renomowany wspólnotowy znak towarowy w orzecznictwie

W dniu 3 września 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. C‑125/14) stwierdził, że wcześniej zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii Europejskiej nawet wtedy, kiedy w danym przypadku jego renoma pokrywa się z obszarem tylko jednego państwa członkowskiego, które to niekoniecznie musi być państwem, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego.

Na ten temat pisze Maciej Rakowski. Cały artykuł tutaj.

 Do góry