Aktualności

Nabywanie nieruchomości i gruntów na potrzeby przedsiębiorstw - Katarzyna Bielat-Sadowska i Michał Tomczak

W dniu 09 września 2015 roku, Katarzyna Bielat-Sadowska oraz Michał Tomczak wygłoszą prelekcję podczas warsztatu nt. problemów praktycznych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz orzecznictwa i sporów sądowych/arbitrażowych w zakresie nabywania nieruchomości i gruntów.
Warsztat organizowany jest przez firmę ProAbility i odbędzie się Centrum Konferencyjnym Golden Floor.
Więcej informacji o szkoleniu na stronie internetowej organizatora.

 Do góry