Aktualności

Paliwo jako przychód

Pracownicy, którzy nieodpłatnie wykorzystują służbowe samochody do celów prywatnych uzyskują od pracodawcy nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Od 1 stycznia 2015 roku, wartość pieniężną tego świadczenie ustala się ryczałtowo, w zależności od pojemności silnika danego pojazdu (art. 12 ust. 2a ustawy o PIT).

Pracodawcy często zastanawiają się czy wskazany ryczałt obejmuje wyłącznie świadczenia związane z wykorzystywaniem samochodu czy także inne koszty związane z używaniem pojazdu, np. określoną ilość paliwa przeznaczoną do celów prywatnych opłacaną przez pracodawcę.

Według najnowszej interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. Natomiast, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać inne koszty np. paliwa zużytego w celach prywatnych, to cała jego wartość stanowić będzie opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy.

Sygnatura: IBPB-2-1/4511-109/15/MD

 Do góry