Aktualności

Z dedykacją dla klientów parabanków i chwilówek

Dnia 11 października 2015 roku z kilkoma wyjątkami wejdzie w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług finansowych firm udzielających kredytów konsumenckich, które nie są objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz umożliwienie efektywnego eliminowania z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia.

Zmiany polegają m.in. na rozszerzeniu na wszystkie sektory rynku finansowego uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bez zezwolenia, zaostrzenie sankcji karnych przewidzianych przez ustawę, wprowadzenie ustawowych wymogów warunkujących możliwość wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich ze środków własnych pożyczkodawcy, ograniczenie możliwości pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów.

Jest to trzecia w tym roku zmiana ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i druga zmieniająca istotnie zasady funkcjonowania rynku finansowego.

 Do góry