Aktualności

Katarzyna Bielat-Sadowska i Michał Tomczak - nowa specustawa przesyłowa - zmiany i pojawiające się problemy

28 października adw. Katarzyna Bielat-Sadowska i adw. Michał Tomczak poprowadzą szkolenie na temat nowej specustawy przesyłowej. Omawiane bedą miedzy innymi takie zagadnienia jak:

  • Cel i podstawowe założenia nowej regulacji,
  • Przebieg postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
  • Ograniczenia uprawnień dotychczasowych właścicieli nieruchomości i innych podmiotów,
  • Nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości na cele realizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
  • Zasady ustalania wysokości i wypłacania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia,
  • Sytuacja prawna właścicieli nieruchomości niewywłaszczonych.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

Wiecej na stronie internetowej organizatora Pro Ability

 

 Do góry