Aktualności

Praca w Niemczech utrudnia ustalenie emerytury

Problem dotyczy szczególnie tych, którzy wyjechali z kraju przez 1990 rokiem. Ich sytuację komplikuje duża liczba aktów prawnych zmieniających się na przestrzeni lat.

Wielu Polaków w czasach poprzedniego ustroju wyjechało za granicę, m.in. do Niemiec. Wraz z upływem czasu stopniowo nabywają uprawnienia emerytalne. Niektórzy z nich zastanawiają się więc, czy mimo wyjazdu z kraju mają szansę na otrzymanie polskiej emerytury z uwagi na to, że przed wyjazdem pracowali w Polsce. Obecnie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i prawa do świadczeń w przypadku wykonywania pracy w kilku państwach członkowskich regulują akty prawa unijnego. W stosunku do osób, które opuściły kraj przed 1990 r. sytuacja jest o tyle skomplikowana, że po pierwsze – wcześniej kwestie te były regulowane umowami między zainteresowanymi państwami, po drugie – w 1999 r. w Polsce wprowadzono nowy system emerytalny, po trzecie z kolei – w 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Ustalenie, jakie zasady nabywania uprawnień emerytalnych znajdą zastosowanie dla konkretnej osoby, mogą zatem budzić niemałe problemy. W celu ich rozwiązania należy prześledzić kolejne akty prawne regulujące to zagadnienie.

Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla "Dziennika Gazeta Prawna" z dnia 8 października 2015 roku (dodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia).

 Do góry