Aktualności

Czy program bezpiecznej przystani „Safe Harbor” będzie nieaktualny?

Dnia 6 października 2015 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie (sygn. akt C-362/14), w którym stwierdził, że decyzja Komisji Europejskiej z 2000 roku, wprowadzająca program „Bezpiecznej przystani", ang. „Safe Harbor”, jest nieważna.

Trybunał orzekł również, że krajowy organ sprawujący pieczę nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych ma prawo rozpatrzyć pozytywnie skargę obywatela, dotyczącą jego praw i wolności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli Komisja Europejska wydała uprzednio decyzję, że kraj, w którym przetwarzane są jego dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ich ochrony.

Cały artykuł tutaj.

 Do góry