Aktualności

Sejm ostatecznie uchylił bankowy tytuł egzekucyjny

To rezultat uchwały z dnia 9 października 2015 roku, w której Sejm przyjął nowelizacje prawa bankowego. 

Nowela pozbawia banki uprawnienia do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Zmiany nie obejmą jednak postępowań, w których postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu zostało już wydane, ani też nie pozbawią bankowych tytułów egzekucyjnych opatrzonych klauzulą wykonalności, mocy tytułów wykonawczych

Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. 

Jeżeli prezydent podpiszę ustawę, wejdzie ona w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 Do góry