Aktualności

Ustawa wykonawcza FATCA uchwalona przez Sejm

W dniu 9 października 2015 roku Sejm uchwalił w ostatecznym brzmieniu ustawę o wykonywaniu Umowy międzyrządowej FATCA. Ustawa tworzy podstawy prawne, które umożliwią realizację obowiązków sprawozdawczych wynikających Umowy międzyrządowej FATCA, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku.

Ustawa zawiera regulacje niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Pozyskane dane będą podlegały automatycznej wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Ustawa zostanie przesłana Prezydentowi do podpisu.

 Do góry