Aktualności

Piekarz pójdzie na wcześniejszą emeryturę

Technologiczny proces wypieku chleba to nie tylko jego wkładanie i wyjmowanie z pieca. Są to także czynności przygotowawcze i późniejsze związane z tą pracą.

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (I UK 336/14). Tym samym zakwestionował decyzję ZUS wykluczającą możliwość przejścia piekarza na wcześniejszą emeryturę z powodu niewykazania wystarczającego stażu pracy w szczególnych warunkach.

 Komentarz Katarzyny Kamińskiej dla dziennika "Rzeczpospolitej" z dnia 16 października 2015 roku ( dodatek: Praca i ZUS).

 Do góry