Aktualności

Usługa artysty

Naczelny Sąd Administracyjny nie podjął dnia 12 października 2015 roku bardzo wyczekiwanej uchwały w składzie 7 sędziów w sprawie opodatkowania opłat pobieranych za możliwość kopiowania utworów tzw. opłat reprograficznych (sygn. akt I FPS 2/14).

Ku rozczarowaniu wielu obecnych na rozprawie skierował on po długiej naradzie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przedmiotem zapytania jest kwestia, czy artyści wykonawcy, którzy są upoważnieni do otrzymywania opłat reprograficznych świadczą na rzecz producentów i importerów magnetofonów i innych podobnych urządzeń oraz czystych nośników usługę opodatkowaną VAT, a jeśli tak, to czy reprezentujące ich organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi są w związku z tym podatnikami.

Sprawa dotyczyła skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie skargi jednej z organizacji zbiorowego zarządzania na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług.

W czasie całego sporu przedstawiciele organizacji zbiorowego zarządzania podnosili przede wszystkim, że w niniejszym przypadku nie ma w ogóle świadczenia usługi, a tym samym nie mamy do czynienia z przedmiotem opodatkowania VAT. Natomiast Ministerstwo Finansów powoływało się m.in. na pro fiskalne orzecznictwo sądów hiszpańskich.

Jest to niezwykle istotna kwestia z punktu widzenia czysto majątkowych interesów organizacji zbiorowego zarządzania i samych artystów. W grudniu 2014 roku zapadło już orzeczenie NSA w sprawie dotyczącej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dotyczącej tej samej kwestii, w którym to przychylono się do stanowiska organizacji zbiorowego zarządzania.

 Do góry