Aktualności

Ustawa wykonawcza FATCA podpisana przez Prezydenta

W dniu 16 października 2015 roku Prezydent RP podpisał ustawę o wykonywaniu Umowy międzyrządowej FATCA. Ustawa tworzy podstawy prawne, które umożliwią realizację obowiązków sprawozdawczych wynikających Umowy międzyrządowej FATCA, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku.

Ustawa zawiera regulacje niezbędne do identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Pozyskane dane będą podlegały automatycznej wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 grudnia 2015 roku.

 Do góry