Aktualności

Dziedziczenie długów ograniczone

W dniu 18 października 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która znacząco ogranicza dziedziczenie długów.

W chwili obecnej, jeśli spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, co do przyjęcia bądź odrzucenia spadku, to odpowiada za długi spadkodawcy w całości. Przepis ten stanowi swoistą „pułapkę” na spadkobierców o niskiej świadomości prawnej lub nieznających sytuacji finansowej spadkodawcy.

Nowe zasady spadkobrania będą dotyczyły spadków po osobach, które zmarły nie wcześniej niż 18 października 2015 roku. Milczenie ich spadkobierców będzie oznaczać przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że będą odpowiadać za długi spadkodawcy tylko do wartości stanu czynnego spadku – ustalonego w wykazie lub spisie inwentarza.

Przykład:

Spadkodawca, który zmarł 18 października 2015 roku, pozostawił po sobie mieszkanie warte 200.000 zł i zadłużenie w wysokości 1.000.000 zł. Jego spadkobierca jest zobowiązany spłacić jego wierzycielom 200.000 zł.

Spadkobiercy muszą jednak pamiętać, że długi poszczególnych wierzycieli należy spłacać proporcjonalnie, w przeciwnym razie będą odpowiadali za długi dodatkowo do wysokości, w jakiej byliby zobowiązani je spłacić, gdyby dokonali tego właściwie.

Przykład:

Spadkodawca jest dłużny trzem wierzycielom następujące sumy: wierzyciel A: 200.000 zł, wierzyciel B: 300.000 zł, wierzyciel C: 500.000 zł, zaś wartość stanu czynnego spadku wynosi 200.000 zł. Spadkobierca powinien spłacić następujące sumy: wierzycielowi A: 40.000 zł, wierzycielowi B: 60.000 zł, wierzycielowi C: 100.000 zł. Jeśli spadkobierca spłaci cały dług wobec wierzyciela A, wciąż będzie zobowiązany do zapłaty wyżej wskazanych sum pozostałym wierzycielom, co oznacza, że jego odpowiedzialność za długi wzrośnie do kwoty 360.000 zł.

 Do góry