Aktualności

Prawo restrukturyzacyjne – kompetencja specjalistyczna Kancelarii

Dnia 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, której ratio legis było stworzenie nowych instrumentów pozwalających zadłużonemu przedsiębiorcy na skuteczną restrukturyzacją, ratującą go przed likwidacją. W założeniu bowiem wraz z początkiem nowego roku upadłość ma być dla przedsiębiorcy ostatecznością, na wypadek nie przeprowadzenia skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego.

Prawo restrukturyzacyjne obejmować cztery rodzaje postępowań, które zastąpią istniejące do tej pory, lecz nieefektywne, postępowanie upadłościowe w wersji układowej. W zależności od stopnia zagrożenia przedsiębiorcy bankructwem będą to: a) postępowanie o zawarcie układu, które pozwoli na porozumienie z wierzycielami przy minimalnym udziale sądu, b) przyspieszone postępowanie układowe, gdzie do zawarcia układu będzie można dochodzić na zgromadzeniu wierzycieli, c) postępowanie układowe, przeznaczone dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju niewypłacalności lub już są niewypłacalni oraz d) postępowanie sanacyjne, którego celem będzie restrukturyzacja zobowiązań, a dłużnik będzie miał ograniczone możliwości zarządzania swoim majątkiem.

Nowa ustawa funkcjonować będzie obok zachowanego Prawa upadłościowego, które jednak zostało znowelizowane w celu poprawy efektywności jego dotychczasowych instrumentów. Należy również zauważyć, że wraz z wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie upadłościowe będzie miało charakter pomocniczy w stosunku do postępowania restrukturyzacyjnego i przeprowadzone będzie tylko wówczas, gdy restrukturyzacja przedsiębiorcy okaże się nieskuteczna.

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie Prawa restrukturyzacyjnego zespół prawników naszej kancelarii w najbliższym czasie prezentować będzie na naszej stronie szczegółowo najważniejsze założenia nowej ustawy.

 Do góry