Aktualności

Zmiany w zwolnieniach na opiekę nad dzieckiem

W dniu 2 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ważna nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca uprawnień związanych z rodzicielstwem. Do zmienianych nią przepisów zalicza się m.in. art. 188 Kodeksu pracy, dotyczący uprawnienia pracownika wychowującego dziecko do lat 14 do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W chwili obecnej pracownikowi przysługują w roku kalendarzowym 2 dni zwolnienia, a zatem niezależnie od tego ile godzin wolnego jest mu rzeczywiście potrzebne, pracownik może wziąć jedynie cały dzień wolny. Od stycznia pracownikowi będzie przysługiwać 16 godzin lub 2 dni zwolnienia, a zatem będzie mógł wybrać, czy wykorzystuje cały dzień zwolnienia, czy też weźmie je w wymiarze godzinowym. Oznacza to, że pracownik będzie mógł wziąć zwolnienie w wymiarze dostosowanym do jego rzeczywistych potrzeb.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze przysługiwać im będzie zwolnienie w wymiarze godzinowym proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy danego pracownika lub 2 pełne dni zwolnienia.

W danym roku kalendarzowym nie będzie można zmienić decyzji co do rodzaju zwolnienia, a więc jeśli pracownik za pierwszym razem weźmie cały dzień wolnego, nie będzie mógł później zdecydować się na wzięcie tylko kilku godzin.

 Do góry