Aktualności

Pracownicy delegowani wynagradzani jak lokalni

Czy zostanie wprowadzona konieczność zapewnienia pracownikom delegowanym do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jednakowej stawki płacy jak ta, która ma zastosowanie wobec pracowników miejscowych wykonujących pracę tego samego rodzaju co pracownik delegowany?

Zapowiedź takich możliwych zmian w dniu 6 października 2015 roku została przedstawiona przez komisarz Marianne Thyssen, która wskazała, że do końca 2015 roku Komisja Europejska zbada, czy konieczna jest w tym zakresie rewizja dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Informacje te nie są korzystne dla wielu polskich przedsiębiorców, w sytuacji bowiem gdyby została wprowadzona konieczność stosowania wobec pracowników delegowanych stawki płacy mającej zastosowanie wobec pracowników lokalnych – zgodnie z zasadą równa płaca za taką sama pracę – polskie firmy świadczące swoje usługi transgranicznie mogłyby zostać w znacznej mierze wykluczone z rynku, z tej racji że świadczenie usług przy wykorzystaniu delegowania pracowników przestałoby się im opłacać.

 Do góry