Aktualności

Wniosek Rzecznika – niekonstytucyjność egzekucji

W dniu 9 października 2015 roku Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zarzucana niezgodność dotyczy przepisu dającego możliwość wyegzekwowania obowiązku opuszczenia mieszkania, zawartego w decyzji administracyjnej, mimo że osobie podlegającej eksmisji nie zapewniono żadnego innego lokum.

Przedmiotowe przepisy były wielokrotnie kwestionowane przez poprzednich Rzeczników również pod kątem naruszenia konstytucyjnego nakazu, aby polityka państwa była prowadzona z uwzględnieniem zapobiegania bezdomności i zapewniania pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

 Do góry