Aktualności

Przepisy przejściowe w Prawie Restrukturyzacyjnym

1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie ustawa – Prawo Restrukturyzacyjne (dalej też jako: „ustawa”), która wprowadza jednocześnie ważne zmiany w Prawie Upadłościowym i Naprawczym. Postępowanie naprawcze zostanie bowiem całkowicie usunięte z porządku prawnego, a postępowanie upadłościowe zostanie poddane istotnym korektom, które mają na celu poprawę efektywności dotychczasowych jego instrumentów. Należy jednak wiedzieć do jakich postępowań znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Przede wszystkim znajdą one zastosowanie w sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przed dniem wejścia w życie Prawa Restrukturyzacyjnego. Podobnie będzie w sytuacjach, w których przed 1 stycznia 2016 roku wpłynął wniosek o zmianę układu lub jego uchylenie, a nie wydano jeszcze postanowienia w tym przedmiocie. Ponadto, dotychczasowe przepisy dotyczące postępowania naprawczego znajdą zastosowanie w przypadkach, w których przedsiębiorca złoży oświadczenie o otwarciu postępowania naprawczego przed dniem wejścia w życie ustawy.

Przepisy przejściowe Prawa restrukturyzacyjnego przynoszą również ważną zmianę dla syndyków oraz kandydatów na syndyków. Od 1 stycznia 2016 bowiem licencja syndyka staje się z mocy prawa licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Ponadto zdanie egzaminu na licencję syndyka jeszcze przed wejściem w życie ustawy będzie uprawniało do ubiegania się o licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

 Do góry