Aktualności

Bitcoiny bez VATu

    •  Mateusz Walczak

Interesujące orzeczenie wydał 22 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwość Unii Europejskiej (dalej także jako „Trybunał”), który musiał odpowiedzieć na pytanie prejudycjalne szwedzkiego sądu administracyjnego dotyczące opodatkowania podatkiem VAT wymiany bitcoinów – wirtualnej waluty – na walutę tradycyjną (sygn. akt C-264/14). Pytanie powstało na tle następującego stanu faktycznego.

Obywatel Szwecji zamierzał świadczyć usługi  polegające na wymianie tradycyjnej waluty na wirtualną walutę bitcoin i odwrotnie. Zanim jednak rozpoczął działalność postanowił zadać  szwedzkiej komisji prawa podatkowego pytanie, czy powinien uiszczać podatek VAT w związku z kupnem i sprzedażą bitcoinów. Komisja uznała bitcoin jest środkiem płatniczym używanym w sposób odpowiadający prawnym środkom płatniczym, a w konsekwencji transakcje wymiany powinny być zwolnione z podatku VAT, co jest zgodne z europejskimi przepisami o VAT. Stanowisko to zostało jednak zaskarżone prze Skatteverket, szwedzki organ podatkowy.

Trybunał uznał, że wymienianie waluty tradycyjnej na jednostki wirtualnej waluty bitcoin (i odwrotnie) jest odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu dyrektywy Rady 2006/112/WE z 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zdaniem Trybunału takie transakcje zwolnione z podatku VAT na mocy przepisu, w którym mowa o transakcjach dotyczących „walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy".

 Do góry