Aktualności

Zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny dnia 4 listopada 2015 roku wydał w pełnym składzie 15 sędziów z pewnością jeden z najważniejszych wyroków w historii jego funkcjonowania, w którym to uznał, że zmienione ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku przepisy ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  są zgodne Konstytucją.

Trybunał stwierdził, że zlikwidowanie zasady minimalnej stopy zwrotu z OFE i gwarancji wypłat ze Skarbu Państwa, w przypadku nieosiągnięcia takiej stopy, jest zgodne z Konstytucją. To samo dotyczy nakazu inwestowania w akcje, zakazu inwestowania przez OFE w obligacje oraz przede wszystkim przekazanie części zgromadzonych składek z OFE do ZUS. Trybunał uznał natomiast, że zakaz reklamy OFE jest niezgodny częściowo z ustawą zasadniczą.

Tym samym Trybunał uznał, że reforma systemu emerytalnego polegająca na przeniesieniu części środków do ZUS i umorzenie ponad 51% aktywów OFE jest ważna, a Państwo nie będzie zobowiązane do zwrotu około 150 miliardów złotych środków pobranych z OFE. 

 Do góry