Aktualności

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Jedną z ważnych nowości jakie zostaną wprowadzone dzięki uchwalonej 25 maja 2015 roku ustawy – Prawo restrukturyzacyjne będzie powstanie Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości. Rejestr będzie miał za zadanie uprościć i przyspieszyć postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.

W Rejestrze, oprócz udostępnienia wzorów pism procesowych i dokumentów wykorzystywanych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, będą również zamieszczane wszelkie postanowienia, zarządzenia, dokumenty czy informację dotyczące tych postępowań, co zastąpi w dużej mierze obecny obowiązek publikowania obwieszczeń i ogłoszeń w prasie czy Monitorze Sądowym i Gospodarczy. Co ważne, za pomocą Rejestru możliwe ponadto będzie składanie przez uczestników postępowań pism i dokumentów oraz dokonywania ich doręczeń.

Planowany termin uruchomienia rejestru to 1 luty 2018 roku. Do tego czasu obwieszczenia jakie mają być dokonywane w Rejestrze, będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast postanowienia, zarządzenia i dokumenty, które mają być zamieszczane w Rejestrze, do dnia jego utworzenia będą wykładane w sekretariacie sądu.

 Do góry