Aktualności

Składki za wykładowców: uczelnie znów nie wiedzą, na czym stoją

Sąd Najwyższy 8 października 2015 r. wydał wyrok (sygn. akt I UK 450/14), w którym uznał, że od umów o dzieło zawieranych z wykładowcami o przeprowadzenie cyklu wykładów należy opłacać składki do ZUS.

Nikt nie powinien być zaskoczony

Orzeczenie Sądu Najwyższego może być zaskoczeniem dla uczelni, chociaż tak naprawdę – nie powinno. Komentowany wyrok dotyka jednej z podstawowych i swoich dla prawa ubezpieczeń społecznych zasad wprowadzonych w celu eliminowania prób obejścia prawa poprzez zawieranie z własnymi pracownikami dodatkowych umów cywilnoprawnych zwolnionych z obciążeń składkowych. Jest to art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zawiera autonomiczną na gruncie ubezpieczeń społecznych definicję pracownika.

Katarzyna Kamińska jako ekspert dla "dziennika Gazeta Prawna" z dnia 12 listopada 2015 roku (dodatek: Ubezpieczenia i Świdczenia). Do góry