Aktualności

Sąd Najwyższy o rejestrze klauzul abuzywnych

Dnia 20 listopada 2015 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął ważną uchwałę dotyczącą tego kogo wiąże wpis klauzuli abuzywnej do rejestru klauzul niedozwolonych (sygnatura akt III CZP 17/15). Do tej pory istniała rozbieżność w orzecznictwie czy wpis taki wiąże tylko przedsiębiorcę, który stosował dane postanowienie umowne uznane za niedozwolone, czy każdego przedsiębiorcę stosującego podobne klauzule.

W uchwale przesądzono, że wpis postanowienia umownego do rejestru klauzul abuzywnych wiążę tylko przedsiębiorcę, który stosował to postanowienie i jego klientów, natomiast nie odnosi żadnych skutków wobec innych przedsiębiorców, nawet jeżeli stosują podobne klauzule.

 Do góry