Aktualności

Paraliż w obrocie rolnym

Znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2015 roku, (Dz.U. poz. 1433; dalej: ustawa) miała przystosować obrót gruntami rolnymi w Polsce do wygaśnięcia okresów przejściowych w nabywaniu gruntów przez cudzoziemców, które zostały wynegocjowane przez Polskę przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Art. 19 ustawy przewiduje, że suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości tej nieruchomości, określonej przy zastosowaniu sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.

Takie rozwiązanie prima facie prowokuje wiele pytań natury praktycznej. Czy notariusz przy ustanowieniu hipoteki będzie musiał żądać operatu szacunkowego dla danej nieruchomości? Jak notariusz ma zbadać jego wiarygodność? Co z nieruchomościami, na których w chwili obecnej ustanowione są hipoteki, których suma przewyższa jej wartość? Czy maleją one ex lege do tej wartości? Czy przy większej liczbie hipotek powinno się je wszystkie proporcjonalnie zmniejszyć, czy też niektóre z nich wygasają?

To tylko niektóre wątpliwości, które z pewnością powstaną po 1 stycznia 2016 roku, kiedy ustawa wchodzi w życie. Niewątpliwe jest także z ekonomicznego punktu widzenia podrożenie kredytu dla rolników. Banki bowiem wobec ograniczonej możliwości wpisania sumy hipotecznej na nieruchomość będą udzielać mniejszych kredytów lub pobierać wyższe prowizje aby zrównoważyć swoje ryzyko.

Ta zmiana w połączeniu z innymi kontrowersyjnymi przepisami (m. in. dot. prawa sąsiada do pierwokupu) mogą skutkować drastycznym spadkiem obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce.

 Do góry