Aktualności

Pozwanym tylko spółka

Dnia 20 listopada 2015 roku Sąd Najwyższy wydał kolejne orzeczenie dotyczące zaskarżania uchwał spółek kapitałowych. Tym razem Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów musiał odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku gdy na podstawie art. 7 oraz 57 Kodeksu postępowania cywilnego prokurator występuje z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 252 § 1 Kodeksu spółek handlowych), to pozwanym powinna być tylko sama spółka czy też występuje współuczestnictwo konieczne spółki, jej wspólników, członków zarządu oraz osoby trzeciej, której praw jako przedsiębiorcy dotyczą uchwały.

Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygnatura akt III CZP 78/15), zgodnie z którą w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 252 § 1 Kodeksu spółek handlowych) wytoczonej na podstawie art. 7 i 57 Kodeksu prokurator pozywa wyłącznie tę spółkę.

 Do góry